ติดตามสถานการณ์ไม้ผล

                               เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2554  นายอรรถ  อินทลักษณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ของกรมส่งเสริมการเกษตร  ได้เข้าติดตามสถานการณ์ไม้ผลในอำเภอเขาคิชฌกูฏ  โดยมีเกษตรจังหวัดจันทบุรี  และเกษตรอำเภอ  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่  ร่วมให้การต้อนรับ