ประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ช.ก.  ครั้งที่ 2/2554

                                  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม 2554  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนขึ้น  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  โดยมีนายสมโภชน์  สิทธิเวช  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้