กิจกรรม 5 ส

                                 เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2554  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ    ดำเนินกิจกรรม 5 ส  ทั้งภายในและรอบบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ