อบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอำเภอ

                                   เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554  นายเจริญ  ศรียวง  นักวิชาการส่งเสริมาการเกษตรชำนาญการ   ได้ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร  ตามโครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอำเภอ  กิจกรรม  อบรมเกษตรกรแกนนำของศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอำเภอ  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี