โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

                        โดย นายสนิท มีพืชน์ และ นางสาวสวรส   แดงท่าขาม   นักวิชากการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตร อำเภอเขาคิชฌกูฎจังหวัดจันทุรี  ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการ ศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชน โดยจะชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการจัดการศัตรูพืชชุมชนในการส่งเสริมแบบการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกรให้กับ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ณ บ้านจันเขลม หมู่ที่ 5 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี