การประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ
                                      เมื่อเร็วๆ นี้  นายวัฒนชัย  สุวัณณะศรี  ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ   ได้เป็นประธานใน
                  การประชุม คณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ  โดยมีคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
                  ประชุม  จำนวน  10 คน  ณ ห้องประชุมที่ว่าการกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ