ภัยธรรมชาติ  (วาตภัย)

                                   เมื่อวันที่   3  มีนาคม   2552   นายเรืองพจน์  ธารานาถ   และเจ้าหน้าที่   ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ  (วาตภัย)  ณ สวนเกษตรกร  ตำบลตะเคียนทอง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี