ประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาต

                  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2552  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เป็นประธานในการประชุม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. เข้าร่วมหารือในครั้งนี้