ประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ  ครั้งที่ 1/2553

                    เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2553  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ  ครั้งที่ 1/2553  ณ  ห้องประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฏ  โดยมีนายเพิ่มเกียรติ  จุลจาจันทร์  ปลัดอำเภอ (เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ)  เป็ฯประธานการประชุม  เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฏ