นำกลุ่มวิสาหกิจศึกษาดูงาน

                                  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศึกษาดูงาน  ณ  กลุ่มผลิตปุ๋ยคลองนารายณ์   ต.คลองนารายณ์   อ.เมือง  จ.จันทบุรี  
โดยสมาชิกกลุ่มให้ให้ความสนใจกันอย่างมาก