ประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน  ครั้งที่ 1/2552

                               เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2552  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน  ครั้ง 1/2552  เพื่อติดตามการดำเนินงาน และการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของแต่ละหน่วยงาน  โดยมีนายเพิ่มเกียรติ  จุลจาจันทร์  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง  เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี