นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศึกษาดูงาน

                                  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพไม้ผลตำบลชากไทย  ศึกษาดูงาน  ณ  สวนร่วมสมัย  อำเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี   โดยสมาชิกกลุ่มให้ให้ความสนใจกันอย่างมาก