อบรมแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน  ภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 

                                   เมื่อเร็วๆ  นี้  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกับอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้จัดอบรมแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
              ภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข  แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและผู้ที่สนใจ  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ 
              จังหวัดจันทบุรี  โดยนายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ   ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม