อบรมแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข

                        เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ส่งเจ้าหน้าที่เคหะกิจ จำนวน 3 คน  จัดอบรมแปรรูปและทำผลิตภัรฑ์ในครัวเรือน ภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  และผู้ที่สนใจ  ณ ศาลากลางบ้านหมู่ 7 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกันอย่างคึกคัก