งานมหกรรมทุเรียนโลก  ปี 2550

                          เมื่อเร็วๆนี้  นายพนัส  แก้วลาย  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมทุเรียนโลก 
ประจำปี 2550  ณ สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  และ
ลูกจ้าง
หลายหน่วยงาน  พร้อมด้วยประชาชน  และนักท่องเที่ยว    เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างคึกคัก