ฝึกอบรมการปฏิบัติการจัดดอกไม้สด

                      เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2551  นางสาวสวรส  แดงท่าขาม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว  ได้จัดอบรมฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้สด  ในงานพิธีต่าง ๆ แก่แม่บ้านจำนวน  25  คน  ณ กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 7  ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี