โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางด้านไอที  ปี 2550 
                          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  ได้เข้ารับการอบรมด้านไอที 
         ซึ่งนายสุทธิพันธ์ พรหมสุภา   เกษตรจังหวัดจันทบุรี    ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางด้านไอที  
         ปี 2550  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี ผ.ศ.เสวก พงษ์สำราญ รักษาราชการแทน
         รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  ให้การต้อนรับ