ตัวแทน  บริษัทเดอะมอลล์  กรุ๊ป  จำกัด  เยี่ยมชมสวนผลไม้ในอำเภอเขาคิชฌกูฏ

                             เมื่อวันที่  30  เมษายน  2553  ตัวเทนจากบริษัทเดอะมอลล์  กรุ๊ป  จำกัด  ไดเข้าเยี่ยมชมสวนคุณวิชัย  ประกอบทรัพย์  เกษตรกร หมู่ 5 ตำบลชากไทย  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  และเจรจาการติดต่อให้เข้าไปขายในห้างเดอะมอลล์