ถ่ายทำสารคดี "การผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน (GAP)"

                  เมื่อเร็ว ๆ นี้   ทีมงานถ่ายสารคดี  เรื่อง การผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน (GAP) เพื่อเผยแพร่แนวทางการผลิตพืช
       ปลอดภัย  ณ  สวนคุณวิชัย   ประกอบทรัพย์  ม.8   ต.ชากไทย   อ.เขาคิชฌกูฏ    จ.จันทบุรี  โดยมีนางเริงจิตร พรหมสถิต     
       เกษตรจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์