สมาชิกและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

                              เมื่อเร็วๆ นี้  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  ได้นัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการสายใยรัก  สมาชิก  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงสมาชิกเพื่อสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในด้านเกษตร สาธารณสุข   และสังคม   ณ  ศาลากลางบ้าน  หมู่ 7  ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี