โครงการขยายผลโครงการตามพระราชดำริ

                        เมื่อเร็วๆ นี้  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ดำเนินงานโครงการ ขยายผลโครงการตามพระราชดำริ  ณ  บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี   ซึ่งปัจจุบันอยู่ใน ระหว่างดำเนินการดังรูปกิจกรรมด้านล่างค่ะ