ขอแสดงความยินดี

                               ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  สังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี   ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตรคนใหม่ทั้ง 3 ท่าน  ด้วยความยินดียิ่ง