ประชุมโครงการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต
และจัดการผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2552

                           เมื่อเร็ว ๆ นี้  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จัดประชุมโครงการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต  และจัดการผลผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ ภาคตะวันออก  ปี 2552  จังหวัดจันทบุรี  เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการ  โดยมีนายเพิ่มเกียรติ  จุลจาจันทร์  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ปกครอง  เป็นประธานในการประชุม  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี