รณรงค์การบริโภคผักปลอดสารพิษ

                     วันที่ 4 ธันวาคม  2551  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกันปลูกผักสวนครัว  รณรงค์การบริโภคผักปลอดสารพิษ  เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ณ  บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี