โครงการลดผลผลิตเงาะเพื่อให้สมดุลกับตลาด

                          เมื่อเร็วๆ นี้  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการยุทธศาสตร์จังหวัด ปี 2553  กิจกรรม  ลดพื้นที่ปลูกเงาะเพื่อให้สมดุลกับตลาด  โดยการปลูกกล้วยไข่ ทดแทน  ซึ่งประกอบด้วย  ปุ๋ยอินทรีย์  และหน่อพันธุ์กล้วยไข่

ณ  ตำบลจันทเขลม
 
     
 
     
 
     
ณ ตำบลคลองพลู
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
     
ณ ตำบลชากไทย
 
     
 
     
 
     
 
     
     
ณ  ตำบลพลวง