การประกวดผลงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  และ กลุ่มยุวเกษตรกร

                                     เมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2553  นายปภพ  วรรณพิรุณ   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  นำทีมคณะกรรมการเข้าตรวจพิจารณาผลงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะเคียนทอง  และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน บ้านเนินมะหาด  ณ  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี   โดยมีนายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ให้การต้อนรับ