การระบายผลไม้ ของอำเภอเขาคิชฌกูฏ

                      เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และ  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมเจรจ กับ บริษัท เคเอเอฟ  อิมพอร์ต  แอนด์  เอกซ์พอร์ต  เพื่อดำเนินการ  ระบายผลไม้ของอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ออกสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  ณ  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ