อบรมอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ประจำปี 2552

                                   เมื่อเร็ว ๆ นี้  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยตามโครงการ ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ประจำปี 2552  โดยมี  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ดังกล่าว