รัฐพิธี "วันปิยมหาราช"

                         

                                 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2553 ข้าราชการ พนักงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้เข้าร่วมวางพวงมาลา ในงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2553 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี