ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ปี 2549

                                    เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2551  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย  เมื่อ  ปี 2549  กรณีที่ทางราชการไม่สามารถโอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคารได้  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี