ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

                              เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้เข้าพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์และดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนเกษตรกรในตำบลต่าง ๆ   อำเภอเขาคิชฌกูฏ   จังหวัดจันทบุรี   โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจกันอย่างมากมาย  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 

ตำบลพลวง
 
     
 
     
ตำบลชากไทย
 
     
     
ตำบลตะเคียนทอง
 
     
     
ตำบลคลองพลู
 
     
ตำบลจันทเขลม