วาตภัย วันที่  15 เมษายน 2551

                                  นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และนายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้ออกตรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย  และร่วมวางแผนเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ณ  ตำบลชากไทย  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี