พิธีเปิดเทศกาลนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาท  เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2551

                                   เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551  นายประจักษ์ สุวรรณภักดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุร    ประจำปี   2551  โดยมีพระครูธรรมสรคุณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์      ซึ่งนางเริงจิตร  พรหมสถิต    เกษตรจังหวัดจันทบุรี   ได้นำทึมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย