แจกเงินช่วยเหลือผู้ประภัยธรรมชาติ (วาตภัย)

                             เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2551  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เป็นประธานในการแจกเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน  129  ราย  ณ อบต.ชากไทย  อ.เขาคิชฌกูฎ  จ.จันทบุรี  โดยมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเข้าร่วม