เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีตรวจติดตามนิเทศงาน

                          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการตวจติดตามนิเทศงานการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดย เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏเข้าร่วม