ติดตามงานโครงการลดผลผลิตเงาะให้สมดุลกับตลาด

                          เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2553  นางเริงจิตร  พรหมสถิต  เกษตรจังหวัดจันทบุรี และคณะ  มาติดตามโครงการ ลดผลผลิตเงาะให้สมดุลกับตลาด  ในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี   โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เขาคิชฌกูฏ   คอยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก