ติดตามนิเทศงาน

                                เมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  2553  คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  ได้มาติดตามนิเทศงานโครงการต่าง ๆ  ณ  สำนักงาน เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งการติดตามนิเทศงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย