อธิบดีกรมให้พรปีใหม่ข้าราชการและลูกจ้าง

                              เมื่อเร็วๆ นี้  ข้าราชการและลูกจ้าง  สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมขอพรจากนายทรงศักดิ์  วงศ์ภูมิวัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
            ณ  กรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีนายสุทธิพันธ์  พรหมสุภา  เกษตรจังหวัดจันทบุรี  นำทีม