Untitled Document

 


                   การป้องกันและกำจัดหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นทุเรียน

                     1. หมั่นตรวจสอบเป็นประจำ
                     2. ลดจำนวนหนอน  โดยกำจัดตัเต็มวัยด้วงหนวดยาว  โดยใช้ไฟส่องในช่วงเวลา 19.00-24.00 น.
                     3. ถ้าระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารเคมี  อเชทามิพริด 20% เอสพี หรือ ไธอะมีไทแซม 25%
                     4. กำจัดแหล่งขยายพันธุ์  โดยตัดต้นทุเรียนที่ถูกทำลายรุนแรงจนไม่สามารถให้ผลผลิต  และเผาทิ้ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง
                        
สะสมการระบาดทำความเสียหายต่อทุเรียนต้นอื่นอีกต่อไป