....... เตือนหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกองจะระบาด......

           เกษตรกรภาคใต้ที่ปลูกลองกองควรระวังการเข้าทำลายของหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกองในช่วงนี้ ซึ่งมี 2 ชนิด (ชนิดเล็กและชนิดใหญ่) โดยหนอนจะกัดกินทำลายอยู่ใต้ผิวเปลือกตามกิ่งและลำต้น ลึกระหว่าง 2-8 มิลลิเมตร ทำให้กิ่งและลำต้นมีลักษณะตะปุ่มตะปา ถ้ากัดกินทำลายบริเวณตา ดอกจะทำให้ผลผลิตลดลง ถ้าทำลายรุนแรง จะทำให้กิ่งแห้ง ต้นแคระแกร็น โตช้า และทำให้กิ่ง แห้งตายในที่สุด ศัตรูธรรมชาติของหนอนชนิดนี้ ได้แก่ กระถิน นก ไส้เดือนฝอย มดง่าม แมลงหางหนีบ กิ้งก่า ทางกรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำถึงการป้องกันกำจัดมาว่าควรอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น กระถิน นก มดง่าม แมลงหางหนีบ กิ้งก่า ทำการตัดแต่งกิ่งของต้นลองกองเพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง

          ถ้าพบหนอนระบาดให้ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยศัตรูธรรมชาติ อัตรา 2 ล้านตัวต่อน้ำ 1 ลิตร โดยจะใช้ไส้เดือนฝอยต้นละ 2;3 ลิตร (ขึ้นอยู่กับอายุของต้นลองกอง;ลางสาด) พ่นตามกิ่งและลำต้นที่มีหนอนเข้าทำลายในตอนเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์  พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน ในกรณีที่อากาศแห้งแล้งควรพ่นน้ำให้ความชุ่มชื้นก่อน นอกจากนี้ยังสามารถปล่อยแมลงหางหนีบเข้าช่วยทำลายหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง ลางสาด อัตรา 200 ตัวต่อไร่ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ ณ ศูนย์บริหารศัตรูพืชใกล้บ้านท่าน ทั้งนี้ในการตัดสินใจใช้ไส้เดือนฝอยในการป้องกันกำจัดหนอนกินใต้ผิวเปลือกควรคำนึงถึงต้นทุนในการผลิตด้วย.

                                                             toycat