เกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎร่วมชี้แจงโครงการคาราวานแก้จน

                   เมื่อวันที่ 13 - 14  กรกฎาคม  2549  เกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมชี้แจ้งข้อมูลในโครงการ
      คาราวานแก้จน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบจันทเขลม กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุร

 

new01
 
new02
 
new03

new04