นวส.นำทีม  ชาวบ้านร่วมทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ a031

                  เมื่อเร็วๆนี้ นายเจริญ ศรียวงนักวิชาการสำนักงาน เกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
       การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ/ชีวภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี ณ ตำบล คลองพูล
       กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุ
รี

 

tecno1
 
tecno2
 
tecno3

tecno4