รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

                  เมื่อเร็วๆนี้ นายเรืองพจน์ ธารานาถ เกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎนำทีมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
    ของสำนักงาน ออกให้ความรู้เรื่องวิสาหกิจชุมชนพร้อมรับจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ตำบลชากไทย กิ่งอำเภอ
    เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุร

pic

smce1
  
smce2

smce3

  

dog