กษอ.นำทีมดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรม ฯ b036

                     เมื่อเร็วๆนี้ นายเรืองพจน์ ธารานาถ เกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ นำทีมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กิ่งอำเภอ
         เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีศึกษาดูงานการพัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ    
         ศูนย์กสิกรรม ธรรมชาติสองสลึง จังหวัดระยอง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
         จังหวัดจันทบุรี

 

rayong1
 
rayong2
 
rayong3

rayong4

rayong5

rayong6