มอบปุ๋ยอินทรีย์

                   เมื่อเร็วๆนี้ นายเรืองพจน์ ธารานาถ เกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีได้มอบปุ๋ยอินทรีย์ตามโครงการ
      ส่งเสริมการผลิตเพื่อการส่งออก กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสิ้นค้าเกษตรอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 ตัน
      ณ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุร

 

p1
 
 
p02
 
 
p03