มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

                   เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ให้กับเกษตรกร
      จำนวน 13 ราย โดยมี นายเรืองพจน์ ธารานาถ เกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ เป็นผู้มอบ