มอบใบรับรองสวน

                  เมื่อเร็วๆนี้ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและไ้ด้มาตรฐาน (จีเอพี) เข้ารับมอบใบรับรอง
    สวน (ใบ Q) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการแล้ว โดยมีนายเรืองพจน์ ธารานาถ เกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ
    เป็นผู้มอบ


  

  

dog