พิธีเปิดเทศกาลนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาท-เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2550

                          เมื่อวันที่ 17 มกราคม  2550 นายพนัส  แก้วลาย  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาท-เขาคิชฌกูฏ 
          จังหวัดจันทบุรี  ประจำปี 2550 โดยมีพระครูธรรมสรคุณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ซึ่งนายสุทธิพันธ์  พรหมสุภา  เกษตรจังหวัดจันทบุรี  ได้นำทึมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธี
          ในครั้งนี้ด้วย