มอบเงินช่วยเหลือภัยธรรมชาติ

                    เมื่อวันที่ 4 มกราคม  2550   ธนาคาร ธ.ก.ส. ร่วมกับ  สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ   และสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
          ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  อุทกภัย  ให้แก่เกษตรกรจำนวน  50  ราย  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ