งานกีฬา "คิชฌกูฎเกมส์ ครั้งที่ 2"

                            เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2549  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ   ร่วมวิ่งคบเพลิงในพิธีเปิดงาน
                     "คิชฌกูฎเกมส์  ครั้งที่ 2"  โดยมี  นายอัศวิน  กิ่งแก้ว   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี 
                     เป็นประธานเปิดงาน  ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี